Kelimeler

 - A -
      AĞIRSAĞ   Teşinin başına geçirilen, parça.
      ANIK   Bişmemiş ekmek.
      AŞOTU Ayranlı çorbaya, konan ot.
      ABA Anne
      AĞA    Baba
      ALAF Hayvan yemi
      ANDER  Kötü şey, pis şey.
      AŞUĞ Oyun oynanan hayvan kemiği.
      AVARA Boş,  işsiz.
      AYARTMA Kandırma
      AHBUN  Gübre-Sulanabilir tarla.
      AZIK Yolcu Yemeği
      ARUŞTAĞ  Tavan arası
      ALMA URUBİ Bir çeşit marmalet.
      AĞNAĞAZ Değirmenden çıkan kaba un.
      ANTIK  Küvlenin karşısına konan yaş tezek.
  
  
 

- B -

      BILLIK    Ufak
      BORANİ Bir Yemek Adı
      BULGURLİBir Yemek Adı
      BÜGELEKİri sığır sineği
      BASMALIĞ Tezek yapımına ayrılmış boşluk.
      BÖCÜK   Böcek
      BOYNUK  Boynu eğri.
      BALAM  Oğul
      BAYAHTANDemin biraz önce
      BEDURE  Kova
      BILDIR  Geçen sene, Geçen yıl.
      BACI Kız kardeş
      BACANAH  İki bacıdan evlenenlerden herbiri.
      BUYMAK  Donarcasına üşümek.
      BOYBir çeşit hayvan yemi
      BASMATezek yapımı için, gübrenin yayılıp çiğnenmesi.
      BİBİ Hala, Babanın kardeşi
      BÜH    Baykuş
      BENNEN Benimle
  
  
 - C / Ç -
      ÇORÇOROSİşlerin çok kötü olması,berbat.
      CANGIR Açık mavi renkte gözü olan kimse.
      CAMEŞErkek Manda
      CÜMCÜK Sıkmak, cimdik.
      ÇALAĞANÇaylak-Kartal
      CULUĞHindi
      CECİMKıldan dokunan kilim.
      CECÜK Kasık
      CIRNAĞ     Tırnak-Kedi benzeri hayvan tırnağı
      CAFERLİK htiyat askerliği
      CITTI-BITTI Saklambaç oyunu
      CENDEKÖlmüş hayvan leşi
      CUMURLAMAPataklama –Ufalama
      ÇINGILKoyunların boynuna takılan çıngırak.
      CÜCÜKTavuk yavrusu- Civciv
      CIBILYoksul, Kimsesiz.
      CIRIKBez parçasından yırtılan parça.
      ÇIDEn uç
      CICIĞ Süslü, Güzel, iyi
      CAVRAMAKGayret  etmek, Azmetmek.
      CILDIKElbisenin yırtık eteği
      CIRBIT Gözdeki çapak
      ÇİRİŞYerli Pırasaya benzeyen ot-sebze
      ÇAŞURYemek yapılan bir kokulu ot çeşidi.
      ÇİMMEKYıkanmak
      ÇETENSaman taşınan araca yapılan yanlık.
      ÇAR Çarşaf, baş örtüsü
      ÇOROŞ En az iki çift koşu malı ile çekilen pulluk.
  
  
 - D -
      DASTAR Hamur konulan örtü
      DÖŞÜRMEKToparlamak, Toplamak, Devşirmek
      DADANAĞ Çıkarılmış öküz tırnağı
      DİRGENOt, Saman aktarılan kab.
      DADAĞÇocuk maması
      DEBBEBakırdan yapılmış kab
      DEĞİRMİYuvarlak
      DUVAĞGüveç yada küp kapağı
      DÖĞMEÇBir çeşit yemek
      DULUNMAK Suya dalmak
      DADIRAĞKuru, bir çeşit yaban yemişi
      DÜRÜMTandır ekmeğiyle yapılan burmaç.
      DÜĞEİki yaşındaki, dişi dana
      DODUKAyak
      DIRCIKBaldır, topukla dizin arasının arkası
      DAG Şeker Pancarı
      DARGUN  Bir çeşit ot
      DEHREUfak Balta
      DEMİRLİTahıl ölçü birimi
      DÜĞÜRCÜKÇekilmiş bulgurun en incesi
      DÜVÜRCÜGelin getirmeye giden.
      DADACUĞ Ekmeğe yapılan katık
      DİL DİBEGİHer şeye cevap verme, söz altında kalmayan.
      DİDİLİ DIRNAĞTırnaklarıyla çabalamak.
      DINGINI BOZMAMAUmursamama
      DILÇİÇok gezen, çok konuşan
  
  
 - E -
      EMİAmca
      EGİŞBir ucu yassı, bir ucu kancalı tandır aleti.
      EVELİK Dolma sarılan bir yaprak.
      ESGÜKNoksan
      EBEM EKMEĞİ Bir kır sebzesi
      EVLEK En ufak ekim sakası
      ERİŞTEYerli Makarna
      ENÜK Hayvan yavrusu-Çocuk
      EZGERTMEK Ağırlamak, izzet ikram etmek
      EZE Teyze
      ERGİŞ Koca-Erkek
      EYVETİ Acele Çabuk
      ESKÜK ETEKKadına verilen isim
      EMENBir çeşit oyun, Bir iş yeri
      EVMEKİvedilemek

  
 - F -
      FİZAH  Feryat
      FIŞKİ Kuru ve hayvan gübresi
      FENNOSiyi ve güzel gaz lambası
      FERZENKKötü kadın
      FIRIÇOruç bozma hali
      FISTILIK At ve eşek gübresi
      FİSKEEn eski lamba türü – Hafif vurma
      FISTIKLAMA Durup dururken çifte atma
      FIRTYudum
      FIRKağnının sabit tekerleği
      FİRAK Ayrılık
      FERİKCivcivin biraz büyüğü
  
  
 - G / Ğ -
      ĞANAYAĞLİZavallı, çaresiz kadın
      GEJGERE Yük taşınılan yayvan araba üstü
      GABSığır bağlamaya özgü, çubuk
      GOTBir ölçek
      GOGOLTandırı çilalayan taş
      GAFUGAGüğümün küçüğü
      GİNCOROP Tarlada biten bir çeşit yemiş
      GALACOŞBir çeşit yemek
      GADAK Mandanın yavrusu
      GIRDANBurulmuş Manda
      GUMBUZYumruk
      GADABüyük erkek kardeş
      GELEVİNTarla faresi
      GUNDULYuvarlak
      GOLLUKKuyruğu kesilmiş
      GALİFBağ kulubesi
      GALMAŞ Harmanda gençlerin hakkı
      GUGGİBir nevi kuş
      GAVTandır yapılan toprak
      GUDUK Küçük köpek
      ĞALAĞKubbe şeklinde örülmüş tezek yığını
      GINDIRA  Hasır dokunan ot
      GÜMANUmut
      ĞEŞMERKomik Şakacı
      GORUNGAHayvan yemi ot
      GANDIRIFBoyunduruğa bağlanan kayış
      GÜVEÇYemek pişirilen toprak kab
      GENDİMEKabuksuz buğday
      GELBERİKül çeken alet
      GÜGÜMSu kaynatılan boğazlı bakır demlik
      GUCUKŞubat ayı
      GUGUL Teknenin dibinde kalan hamurdan yapılan ekmek.
      GIDIKKeçi yavrusu
      GOBAL Ucu toparlak sopa
      GUZZUKKanbur
      GABALAİşi götürü olarak alma
      GILLAMAKYuvarlamak
      GOVİDamat, güveyi
      GAGARTÇengel
      GALAT Büyük sırt sepeti
      GÜMANLIHamile, gebe
      GILDIK Davar pisliği
      GIDIK  Çene altı, gerdan
      GIVIK Topaç
  
  
 - H / I / İ -
      HETİRCEKTandır ızgarası
      HERSEGendime ezmesi, Bir yemek
      HOGALTaştan saçak
      HODAĞÇiftçilikte ücretle tutulan uşak.
      HOLTEĞLEMEKAtmak, Savurmak
      HENEKŞaka
      HERGOSPulluğun açtığı iz
      HAŞILBir çeşit yemek
      HÖLLÜKBebeklerin altına konan toprak
      HEREKGüneşlenmek, rahatlamak
      HARBİ Hızlı çabuk
      HİMTemel
      HAÇANMadem, mademki
      HERKSürülmüş tarla
      İŞLİKGömlek
      İRAPATATandıra ekmek yapıştırmaya yarar yastık
      İMİRDOLMASIBir çeşit yemek.
      ILINCAK Çocukların sallandığı salıncak beşik.
      HEKATHikaye
  
  
 - K -
      KİLHamamda kullanılan toprak Bir çeşit Bayburt Şampuanı
      KARTOLPatates
      KAHMUTTarlada olan bir çeşit yemiş
      KENGERBir çeşit bozkır bitkisi
      KELMAHSaman eleyen kalbur
      KORVEZELTekeri mazıdan çıkarmayan tahta çivi
      KALUKEski Ayakkabı
      KOLUKTURMAKŞevkini kırmak, moralini bozmak
      KULAĞ Hoşaflık elma kurusu
      KIRIK Kısaltılmış tüy
      KERSELE Huysuz kadın
      KOP Kağnı arabasının  uzayan tahtası
      KERTİBayat
      KÜLÜR Bezelyeye benzer hayvan yemi
      KUDGeç yürüyen çocuk – Kötürüm
      KEFTERİhtiyarın çirkini
      KOKOÇ  Kuşburnunun kurusu
      KOTANPulluk
      KAVUTKavrulmuş buğdayın, öğütülmüşü
      KIRIZ Saçı dibinden kesilmiş
      KÜVLE Tandırın hava deliği
      KAVURGA Kavrulmuş Buğday
      KELEMLahana
      KOPUKLahana sapının yenir tarafı
      KERMEİyi çiğnenmiş, koyun tezeği
      KURUT Topak halinde kurutulmuş, yoğurt
      KIRKIRSerçe kuşu
      KURUNTaştan, su deposu
      KERSEKSertleşmiş toprak parçası
      KURUK At yavrusu, tay
      KÜSPE                     Bir çeşit hayvan yemi
      KELTE Çok bilmiş genç kız
      KIKANDiken

 - L -
      LOBİYAFasulye
      LOR Çökertilmiş süt, çökelek
      LOR DOLMASIBir çeşit yemek
      LAVAŞA Çifte atan hayvanları nallarken ağzına takılan kıskaç
      LAZUT Mısır
      LALUKPeltek konuşan
      LÜLÜKÇeşmenin su akan kısmı
      LIĞ Cıvık ve derin çamur
      LILIĞTirit hali
      LAVAŞTandırda yapılan ekmek
  
  
 - M / N -
      MOZUK Bir yıllık dana
      MALUĞGanderif kayışını kitleyen toka
      MASTASığır sürmeye özgü sopa
      MEDEKDişi Manda
      MARABAOrtakçı
      MİLTAN Gömlek
      MANTİBir yemek
      MODULMasta, sığır sürmeyen yarar, sopanın ucuna takılan çivi
      MARAN Kağnı
      MAYISYaş sığır gübresi
      MAHRAMABüyük Mendil
      NANEHİR Evlilik çağına gelmiş kız
      MALAMATKusurların ortaya çıkması
      NUZULFelç vurması
  
  
 - P / R -
      PİSİKKedi
      PÖHÖRÜK Soba bacası
      PAHARPınar Çeşme
      PIRTİGiyilecek şeylerin bütünü
      POÇÇUK En geri, en son
      PÜRÇÜKLİHavuç
      PİNKümes
      PARTİri yığın halinde
      PİRPİRİMDağınık
      PERİKTÜRMEKDağıtmak
      RAPATATandıra ekmek yapıştırmak için yastık
      PİNDİREKUzun ve büyük olan burun.
  
  
 - S / Ş  -
      SEKÜAhırdaki yüksekçe yer
      SİRKE Yeni doğmuş bit yavrusu
      SAMİ Sığır bağlamaya mahsus odun
      SAMBAĞISığır bağlanan odunun ucundaki bağ
      SAŞMA Tezek kırıntısı
      SÜMSÜKDürtme, yumrukla vurma
      SİTİLSüt, yoğurt kabı, bakraç
      ŞURTTandırın üst kenarları
      ŞİŞEKBir senelik dişi kuzu
      ŞOŞARTMAK  Abartma, mübalağa etmek
      SÜKEM Nezle, grip gibi hastalık.
      SÖVEKapı kenarı, pervaz
      ŞOĞURTSalya
  
  
 - T / U / Ü -
      TANDIRGavdan yapılan yere gömülerek içinde ateş yakılıp ekmek, yemek pişirilen ocak
      TEPMEBasmalığda bel küreğiyle muntazam kesilen tezek nevii
      TAPANEkimden sonra tarlayı düzleyen alet.
      TEN Nem
      TARTavuk tüneği, Öküz arabasında uzun tahta
      TAVA BİŞESİBir çeşit hamur işi yemek
      TIRHIÇEvlerin kapılarına takılan parmaklık
      TEZEK Hayvan gübresinden yapılan yakacak.
      TECİRMutfak tereğinin en altı
      TEPİR Tahtadan oyularak yapılan tepsi
      TEHMÜKTekme
      TIĞ Sürüldükten sonra, harmanda yığılan buğday saman yığını
      TETİK Kedin ön ayağı
      TUĞSYumurtaya yata¼ ölçekcak tavuk, kıvama gelmiş tavuk
      URUPElbise
      URBA 
  
 

- V / Y / Z -

      VIZZIK Boyunduruktaki tahta çivi
      VAHTULİBahti açık, talihi yaver
      VİYANA Hayret nidası
      YAMAKKüçük yağ kabı
      YAĞIRNİ Sırt
      YAVUŞAĞ Bit yavrusu
      YAYIKYoğurdu yağ ve ayran haline getiren alet
      YANSILAMAKTaklit etmek
      YEYLİK Hafif
      YABAN TEZEĞİKendiliğinden yabanda olan tezek.
      YEMLİKTarlada biten bir çeşit ot.
      YALAĞHayvanların su içtiği yer
      YAZIDüzlük ova
      YAPMA TEZEKDuvarda kurutulan hayvan gübresi (Elle yapılıp, duvara yapıştırılır)
     ZIRZAKapıyı söveye bağlayan kol
      ZAPKalın ve iri küp
      ZÜRBİYESüt ve balın karışması
      ZAKARHuni
      ZAĞAR İri kafalı ve şişman köpek
      ZULA Gizli kasa
      ZİRONMahalli yemek.
  
  
 

Mahmut KIRTAN

 

1986

  

devetasikoyu.com - © 2007

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd